/ 2 نظر / 3 بازدید
پرنده آبی

تو همه راز جهان ريخته در چشم قشنگت من همه محو تماشای نگاهت بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود اينهمه قول و غزل تعبيه در منقارش فکر نمی کنيد بعد از اينهمه مدت آپ نکردن بد نبود يه چيزی هم می نگاريديد ؟؟؟؟

م...

تصویر باز نشد... به به چه عکسی...[ناراحت]