# روح

کنج دنج

                                                                                                        دلم یه کنج میخواد ، یه کنج دنج نه برای دوری از آدمها ، بلکه برای نزدیکی به خودم ! ... ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 2 بازدید
                                 از کفر و ز اسلام برون صحرایی است                                  ما را به میان ان فضا سودایی است                                    عارف جو ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2 بازدید

شعر زمان ما

                                                              ميان خورشيد های هميشه      زيبايی تو                   لنگری است ـ      خورشيدی که                      از سپيده دم همه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 2 بازدید