# آدم

کنج دنج

                                                                                                        دلم یه کنج میخواد ، یه کنج دنج نه برای دوری از آدمها ، بلکه برای نزدیکی به خودم ! ... ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 2 بازدید