اعترافنامه

                         

 

نمیدونم نوشتنم درسته یا نه ؟ مثله همه ی کارای دیگه ای که هیچ وقت مطمین به انجامشون نبودم ...اما ... مثله همیشه که پا میذارم تو این صفحه مجازی ، برای تو ، مینویسم ...

از کجا شروع کردن ها همیشه سخته ، اما نه به این خاطر که چیزی نداری بگی ، چون پری از گفتن ، پری از غصه و غصه یعنی کلی حرف که رو دلت تلمبار شده و تو همشونو میدی و مهر سکوتو بجاش میخری ...

منم مثله تو هیچ کسو مقصر نمیدونم ... نمیدونم بگم تقصیر کی بود که باعث شد بارون دایم بزنه ، تقصیر من ؟ تو ؟ یا حتی عارفی که استخاره کرد و گفت از آتش دوری کن ؟ آیه ی عذابی که باز شد و قسمی که منو به علی ( ع) داد و گفت ... یا شاید تقصیر باد و بهار بوی خوش نسیمی که تو دوست داری جاش باشی و هوای عاشقی بود ؟ ...

ولی نه ... هرچی دوره میکنم بیشتر مطمین میشم که تقصیر خودم بود و خودم ... گناه از من بود و از من ... گناه من شک بود و با شک قدم برداشتن و با شک دوست داشتن .... که هنوز هم این شک ، نه به تو ؛ نه به دنیا ؛ بلکه به خودم رو دارم وفهمیده ام که هیچ نقطه ای برام به سر خط بر نگشته !

گناه من سکوتمه ، که همیشه باهامه ، و اون موقغ هم بود ... جایی که باید حرفها رو میزدم و ... نزدم .

آخر هفته ها که از یه مسیری رد میشم ؛ به ترتیب یادم میاد : نیاورون ، تجریش ، زعفرانیه ، ملت ، ونک ، ولیعصر و .... هزار تا فکر میکنم و باز برمیگردم همون جا که هستم ، نا کجا .

دلتنگی ها و اشکهات به من ثابت شد اما همه رو بین اشکهام پنهون میکنم ، لای دل تنگیهام و حتی بیخیالیهام ... همیشه فکر میکنم کاش من به همون اندازه که تو ایمان داشتی هنوز هم خوب بودم و کاش بارون همه چی رو با خودش نشسته بود و کاش میفهمیدی که چقدر خالی ام ...

تو همیشه همه چیز رو انتخاب کردی ، انتخاب کردی ، عمل کردی و پاش وایستادی ، گاهی خیلی تند رفتی ، گاهی ... اما بالاخره رفتی ... اما من هنوز برسر جاده رفتن و نرفتنم ... هنوز نیستم و بوجود نیومدم ، اما ... اما  اگز این بار هم بخوای انتخاب کنی من تو رو معلم خودم میکنم و راه تو رو میرم ، منظورمو میفهمی ، انتخاب مرگ و نیستی رو میگم .  اینجا جاده خاکیه و جای منه و تو از راه اصلی منحرف شدی ، به راهت برگرد و به شدت قدم هات بیفزای تا پیشراهم نشدی !

شاید گناه این بود که خیلی حرفها دفن شد ... دوست داشتم از زیر خاک بیرون میکشیدمشون تا آزاد باشند اما ... نشونیه جایی که دفنشون کردم فراموشم شده ، آخه نشونم بوته ی گل سرخ بود که پرمرد و خشکید و نیست شد ...

گناه از منه و از این نوشتنه ، گناه نادانیه و خودخواهی ... گناه بیخبری و نیستیه و گناه فراموشیه معصومه ...  گناه معصومیته و سادگی ...سادگی... سادگی ...

، گناه فریادیه که تو خم زمان گم شده و گناه آدمیتمه که انسانیت مصرعشه !

توخودتو فرهاد میدونیو منو شیرین بی معرفت ، اما من منم ، من نه شیرین ، نه معصوم ، نه لیلی ام ، من آدمم ، پس گناه کارم ... و تو سیدی ، میتونی ببخشی و میتونی بخوای ازش هر چه رو ... پس به شب تولدت قسم ازش بخواه اونچه میخوام رو ...

ایجای  نوشته هیچ میمونه و همه ... تناقض من با من و حرفی نمیمونه و چیزی  نیست جز یه تبریک بی صدا ... تولدت مبارک ...

و پایانی نیست جز آرزوی تولد زندگی ای جدید و شاد و آبی ، برای تو در شب تولدت ...

                                                                 

/ 1 نظر / 2 بازدید
م...

[سوال]خیلی خصوصی می نویسی... رمز رمز رمز[گریه][ناراحت]