واقعیت تلخ

                               the harder you work ,the more you earn    

                  the more you earn , the more you spend

                   the more you spend , the less you have

                    the less you have,the poorer you are

           the poorer you are , the harder you have to work

     the harder you have to work , the less free time you have

      the less free time you have , the less you enjoy your life 

            the less you enjoy your life , the sooner you die

/ 3 نظر / 13 بازدید
Investor

سلام من لینک شما رو تو وبلاگم قرار دادم ، اما شما که منو لینک نکردید ؟ موفق باشید

Investor

سلام من لینک شما رو تو وبلاگم قرار دادم ، اما شما که منو لینک نکردید ؟ موفق باشید

Investor

سلام من لینک شما رو تو وبلاگم قرار دادم ، اما شما که منو لینک نکردید ؟ موفق باشید