من موندم و خدام

حالا دیگه من موندم و خدا ...

خدا میدونم تصمیم گرفتی باهام تسویه حساب کنی ، اما چه زود ...

کاشکی عذابت از اون رو باشه که دوسم داری ...

کاش

...

خدا هیچی ندارم بگم ، که فقط تویی و تو موندی

که منم و یه ذره عمر و یه عالم شرمندگی

که منم و یه کوله بار که برام خیلی سنگینه

که منم و تنهایی

منم و یه عالم حرف ناگفته

منم و اعترافهای نکرده

منم و سادگیام

منم و حماقت

خدایا به خوابم بیا

به سراغم بیا

کمکم کن

منو رها کن از بودن

تنهام نذار

/ 1 نظر / 3 بازدید
م...

ببین دوستم. بی انصافیه اگه به خدا بگی تنهام نذار. بهتره بگی خدایا تنهات نمیذارم.