من اصلا نه درک دارم ، نه درک میکنم ، همینه که هست !

/ 3 نظر / 4 بازدید
Investor

چه با مزه [خنده] پیش من هم بیا ، آپم

حسین

معلوم نیست گزاره خبری یا پرسشی !؟ [سوال] ولی کوتاهی جمله جالب بود و شوکه کننده ! شاد باشین و سربلند

م...

به نظر من هم در ک داری و هم درک می کنی... چون داری به عدمش اعتراف می کنی.