تشکر !


تو سکوت درد و خفقان صدا، به پوچی رسیدم !
به هیچ
به نیست و نابود
به تاریکی
....

از شنیدن حرفای پر از کنایه تو روزی ۱۰۰۰ بار به خودم لعنت میفرستم
اما اینقدر تو سکوت و فریاد صداها گم شدم که گاهی یادم میره این آدم اونی نبود که من میشناختم ...
به هر حال ممنون که معنای هر چیزی که برام معنی داشت رو بی معنی کردی !

اره باخودتم ! با خود خودت ، قهرمان قصه های تراژدی !  ممنون ...

تا حالا سر نمایشنامه زندگی خودم نشسته بودم ، تا فقط تماشاش کنم و با گذر زمان بخندم و گریه کنم و آخرش هم بگم :

           زهی خیال باطل !

 

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
م...

این دفعه دیگه منم رمز می خوام. خواهش...[گریه]