دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

ورود اقايان ممنوع!

اين مطلب رو به بيشنهاد مهديس خانوم مينويسم...

در مورد جدا شدن مترو خانم ها از اقايان بايد بگم که اين کار در ساعات اوليه صبح و اخر شب برای جلوگيری از مزاحمت برای خانم ها و راحتی اونها انجام ميشه.

دولت ژابن يک واگن از هر قطار را در اختيار خانم ها گذاشته که در ان ورود اقايان مطلقا ممنوع است.البته ساير واگنها به صورت مختلط است و اينکه به کدوم واگن وارد شيم انتخابی است! 

اين عکس در حين جلوگيری ماموران از ورود مردی به داخل واگن ميباشد:

----------------------------------------------------------

تو برانتز ميخوام بگم که من که تا حالا تو اين چند ساله چيزی به عنوان < مزاحمت برای خانم ها > اينجا نديدم....

شايد اين کار هم يه جور بيشگيری قبل از درمان باشه.....

+ مهدیه ; ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٦
comment نظرات ()