دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

رياضيات....تلخ يا شيرين؟

ايا تا به حال با خود انديشيده ايم که رياضيات در کجای زندگی ما قرار دارد؟يا به بيان بهتر کدام قسمت از زندگی وجود دارد که رياضيات ان را توجيه نکند؟

اگر دقيق به اطراف خود نگاه کنيم ميبينيم که امروزه رياضيات در همه ی  علوم بشری کشيده شده است.علومی همچون شيمی . فيزيک . ژنتيک و.....

رياضيات پايه علوم است و از علوم پايه.

رياضيات در ادبيات و دينی هم گسترده است.به محور X  ها توجه کنيد...به نظر شما قصه زندگی انسان نيست؟....نقطه مبدا صفر است ؛ يعنی لحظه ی تولد؛ ان وقت اين انسان رشد ميکند و سالهای عمرش را يعنی بردارهای يکه را  روی محور (زندگی) طی ميکند...اگر به سوی خير و نيکی حرکت کرد به خدا ميرسد و تعالی می يابد و ميشود < مثبت بی نهايت>....و گاه گاهی در گرداب های زندگی غرق ميشود و از حقيقت دور ميشود ؛ نزول ميکند و تابعی نزولی را طی ميکندو ميشود < منفی بينهايت>

رياضيات يکی از وسايل افزايش خلاقيت است : ۱-ديدن نظم در بی نظمی ۲-تقويت قوه خيال ۳-کشف تقارن ها و.....

مثلا ميگوييم کلمه  september  متقارن است چون اگر به جای حروف بی صدا  ¤ و به جای حروف صدا دار × بگذاريم داريم :

                                                     s e p t e m b e r

                                                     ¤ × ¤ ¤ × ¤ ¤ × ¤

و به اين ترتيب اين کلمه خط تقارن دارد.

رياضيات موسيقی ذهن ماست و موسيقی رياضيات دل ماست و بياموزيم که نت های موسيقی هم از روی توابع متناوب رياضی ساخته و پرداخته شده اند ؛ همان توابع متناوب Sin و Cos که هرگز از انها اوازی نشنيديم....

رياضيات به هنر و تذهيب و ... هم بسيار نزديک است ( چرايش را شما بگوييد)

نتيجه: هر چه بيشتر رياضيات بخوانيم ميفهميم که هنوز هيچ چيز نمی دانيم و به قول انيشتين :< نسبت دانش ما در برابر جهل ما همانند يک قطره در برابر دنيايی شگرف است>

.....

+ مهدیه ; ٥:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱/٢٦
comment نظرات ()