دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

-رنج-

من نميدانم

-و همين درد مرا سخت می ازارد-

که چرا انسان ،                          اين دانا ،

در تکاپوهايش ،

-چيزی از معجزه انسوتر ...! -

ره نبرده است به اعجاز محبت

چه دليلی دارد؟ ، که هنوز                                                   

مهربانی را نشناخته است؟

و نميداند در يک لبخند

چه شگفتی هايی پنهان است

من بر انم که در اين دنيا

خوب بودن به خدا سخت ترين کار است

و نميدانم که چرا انسان

تا اين حد،

با خوبی بيگانه است؟

-و همين درد مرا سخت می ازارد-

 

                                                               فريدون مشيری

 

+ مهدیه ; ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۳/۱٧
comment نظرات ()