دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

۲=۱ ؟؟؟؟!!!!!

به نظر شما کجای اين اثبات ايراد داره؟!

                                                        a=b

                                                     a^2=ab 

                                           a^2 - b^2 = ab - b^2

                                              (a+b (a-b)=b(b-a

                                                      a+b = b

                                                       a+a=a

                                                        2a= a

                                                        1=2 !

؟؟؟؟mathematical mosaic

باسخ:

از انجا که a=b  بنابر اين  a-b=0  بس  حاصل سطر چهارم برابر با صفر است ؛ يعنی ۲ مخالف صفر است و اين اثبات اساسا ايراد دارد !

(جالب بود نه ؟!)

+ مهدیه ; ٥:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٢/۱٩
comment نظرات ()