دل نـــوشتــــــه ها

بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...

 

* پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده مردنيست *

اين را فروغ گفت ...

ولی نگفت:

پرواز چگونه به خاطر سپردنيست ؟

ايا بعد از مرگ دل هم ، عشق ميماند ؟

و ايا بعد من قلبم صدای تاپ تاپ عشق را ميداند ؟

و ميخواند

که ای دنيا تو هم وفا نداری واسه موندن

تو هم صفا نداری واسه خوندن

نميدانم

ولی اين گفته را دل خوب ميداند

که تا من هستم و ادم

عشق ميماند

عشق ميماند

                    ....

                                        

--------------------------------------------------------------

پاورقی : اين مطلب رو ۳ بار نوشتم تا ثبت شد !!!

فردا .... فردا و فردا ها ... چه خواهد شد ؟!!! : پرواز را به خاطر بسپار ، پرنده مردنيست  !!!!

+ مهدیه ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٢۱
comment نظرات ()

 

            وقتی فکرت شلوغ پلوغه ، ديگه قدرتی برای نوشتن نيست ....

            تا بعد ...

            ۸۵/۳/۱۷

+ مهدیه ; ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/۱٧
comment نظرات ()

 

ميترسم

مضطربم

و با انکه ميترسم و مضطربم ، باز با تو تا آخر دنيا هستم....

می آيم کنار گفتگويی ساده تمام روياهايت را بيدار ميکنم و آهسته زير لب ميگويم :

برايت آب آورده ام ، تشنه نيستی ؟

 

۱۳/۳/۸۵

+ مهدیه ; ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/۱۳
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ مهدیه ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٦
comment نظرات ()

 

                        جوی کور

                     همچو چشمی کور

                      خالی از آب و

                      از نشانه ی او

            مردی اواز خوان از راه گذشت

            دل من پر شد از ترانه ی او ....

+ مهدیه ; ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٤
comment نظرات ()